2013

 

 

Vrh O

 

 

NEELA + FILIP (*21.12.2013)

 

 • 1 x satén-rex      
 • 2 x rex, satén gen                               narozených: 7
 • 1 x satén, rex gen                              odchovaných: 6 (3♂ , 3♀)
 • 2 x satén a rex gen   

 

 

Vrh N

 

 

CHESS + BARNEY (*30.10.2013)

 

 • 1 x rex, satén gen                                   narozených: 6

 • 2 x satén, rex gen                                   odchovaných: 4 (1♂ , 3)

 • 1 x satén a rex gen

 

 

Vrh M

 

 

EMMA + DEXTER (*28.10.2013)

 

 • 3 x satén-rex      
 • 1 x rex, satén gen                               narozených: 6
 • 1 x satén, rex gen                              odchovaných: 6 (1♂ , 5♀)
 • 1 x satén a rex gen   

 

 

Vrh L

 

 

KOFFEE + DEXTER (*12.9.2013)

 

 • 1 x satén-rex                                           narozených: 6

 • 3 x rex, satén gen                                   odchovaných: 5 (2♂ , 3)

 • 2 x satén, rex gen

Vrh K

 

MIA + BART (*16.8.2013)

    

 • 4 x Mini-Lop NHD, VST                       narozených: 5

                                                                        odchovaných: 4 (2♂ , 2♀) 

                       

Vrh I

 

CEROLAIN + BART (*15.8.2013)

    

 • 3 x Mini-Lop NHD                                narozených: 3

                                                                        odchovaných: 3 (2♂ , 1♀) 

                       

Vrh H

 

JASMÍNA + ARCHIE (*27.7.2013)

 

 • 2 x satén-rex      
 • 1 x rex, satén gen                               narozených: 7
 • 3 x satén, rex gen                              odchovaných: 7 (5♂ , 2♀)
 • 1 x satén a rex gen    

                       

 

 

Vrh G

 

 

NEELA + ARCHIE (*7.6.2013)

 

 • 4 x satén-rex                                           narozených: 8

 • 2 x rex, satén gen                                   odchovaných: 6 (1♂ , 5)

 

 

Vrh F

 

 

KOFFEE + ARCHIE (*17.5.2013)

 

 • 1 x satén-rex                                           narozených: 5

 • 1 x rex, satén gen                                   odchovaných: 5 (3♂ , 2)

 • 3 x satén a rex gen

Vrh E

 

MIA + ARCHIE (*18.4.2013)

    

 • 1 x satén, rex gen                                 narozených: 8
 • 3 x satén a rex gen                              odchovaných: 4 (3♂ , 1♀) 

                       

Vrh D

 

AMANDA + ARCHIE (*31.3.2013)

    

 • 1 x satén-rex                                      narozených: 9
 • 4 x satén, rex gen                              odchovaných: 5 (3♂ , 2♀) 

                       

Vrh C

 

JASMÍNA + DEXTER (*22.3.2013)

 

 • 3 x satén-rex      
 • 1 x rex, satén gen                               narozených: 8
 • 2 x satén, rex gen                              odchovaných: 7 (5♂ , 2♀)
 • 1 x satén a rex gen    

                       

 

 

Vrh B

 

 

KOFFEE + DEXTER (*21.1.2013)

 

 • 2 x rex, satén gen                                   narozených: 5

 • 1 x satén, rex gen                                   odchovaných: 5 (2♂ , 3)

 • 2 x satén a rex gen

 

 

Vrh A

 

 

NEELA + DEXTER (*21.1.2013)

 

 • 3 x satén-rex                                           narozených: 7

 • 3 x rex, satén gen                                   odchovaných: 6 (3♂ , 3)